Välkommen till Uromastyx acanthinurus 

en sida om dabbagamen

Dabbagamer är en mycket trevlig, nyfiken och fascinerande ödla. Deras utseende påminner om dinosaurier, de ser ut att ha funnits i all evighet.  

Denna sida är uppbyggd på dels egen erfarenhet och vänners och kollegors erfarenhet. Jag hoppas den skall ge er en inblick i hur det kan vara att ha en dabbagam.

 

 

Serious disease in pet lizards caused by new bacteria


 

 © Copyright Marita L 2005-2020
Website templates