.: Artfakta

Efter det att Animal Committe möte under 2009, har man en ny översyn av taxonomi av släktet på Uromastyx.

Länk

Uromasyx  publicerades av Wilms et. al (2009) 3. Författarna till denna uppsats används moderna morfologiska, genetiska och statistiska undersökningar för att fastställa den mest korrekta taxonomi för denna grupp (se tabell 1 på nästa sida av detta dokument). Wilms et. al (2009) räknas 13 arter i släktet Uromastyx (inklusive U. yemenensis) och flyttade tre arter från Uromastyx till släktet Saara (som inte är närvarande i CITES Checklist). De tog bort en art (U. leptieni) från listan helt och utses den som en synonym till Uromastyx aegyptia. Så från 16 Uromastyx arter är vi nere i 13 arter.

Nedan skall jag försöka skriva om de olika arter, kontakta gärna mig om det finns felaktig information eller om du har bilder på de arter som finns med i listan som jag kan få använda.

 

 

U. maliensis

U. ocellata

U. geryi

U. benti

U.benti

 


 © Copyright Marita L 2006-2020
Website templates