.: Dvala

Höst/vinter kan man märka att dabbagamen är mindre aktiv och sover långa perioder. Det diskuteras mycket om dabbagamer skall dvala eller inte. Tittar man på de områdena som Uromastyx acanthinurus härstammar från så kan man se att temperaturen skiftar under året och att man kan tänka sig att U. acanthinurus har en i slags hibernering. Det finns dock inget samband med att man måste dvala för att honorna skall bli fertila.

Jag dvalar mina djur i 6-8 veckor början i November. (mer kommer om detta, när jag vet hur det fungerat)

Nedanstående exempel är tagen ur en bok av Philippe de Vosjoli booklet "Basic Care of Uromastyx". Jag har själv inte hunnit prova metoden och boken har några år på nacken det kommer ständigt nya tips men detta är en av dem. Alla tar eget ansvar över sin ödla och vid dvalning kan det gå fel och jag bär bara ansvaret för min ödla. 


 
Normal: 150 watt spot från 15.25 till 11.00 timmar dagsljus Normal utfodring
Steg1: 100 watt spot från 11.00 till 10.50 timmar dagsljus ingen mat
Steg2: 60 watt spot från 10.50 till 10.00 timmar dagsljus ingen mat
Steg3: 40 watt 10.00 timmars dagsljus ingen mat

Den lägsta temperaturen bör ligga på 14 C
 

Feb 26 till Okt 16 Normal 215 dagar
Okt 17 till Okt 27 Steg1 11 dagar
Okt 28 till Nov  8 Steg2 12 dagar
Nov  9 till Feb  2 Steg3 93 dagar
Feb 3 till Feb 14 Steg2 12 dagar
Feb 15 till Feb 25 Steg1 11 dagar
 

Här finns länk till andra sätt att dvala.


 © Copyright Marita L 2005-2020
Website templates