.: Frågor som ofta ställs

Varför vill inte min dabbagam komma ut ur grottan, han sover mest?

Det kan finnas olika orsaker till detta. Börja med att kontrollera om du har rätt temperatur vid solplatsen och övrigt i terrariet. Placeringen av terrariet i rummet, kan den bli störd av något? Den kan vara sjuk om inte temperatur höjningen fungerar kanske du skall låta en veterinär titta på den. Det kan också vara den tiden på året då de vill dvala.

Kan man blanda olika arter?

Inget jag rekommenderar att man gör varken inom dabbagam arten eller andra. Djuren kommer från olika områden har olika behov olika sätt att tala till varandra, det kan lätt bli missuppfattningar och bråk. Blanda aldrig dabbagamer med t.ex. skäggagamer samma sak gäller här och man måste tänka på att det finns olika bakterier hos olika djur. 

Min dabbagam har något vitt rund näsborrarna.

Det är saltavlagringar. Dabbagamen kan reglera överflödet av salt i kroppsvätskor utan gå förlorad större mängd vätska. Helt normalt.

Varför har min dabbagam blivit vit?

Om den är vit/grå men är för övrigt som det ska så skall den troligen ömsa.

 


© Copyright Marita L 2005-2019
Website templates