.: Parning

I naturen ske parningen i Mars till början av April i fångenskap kan parningen ske under lite längre period. I fångenskap blir dabbagamer könsmogna i 4 års ålder i naturen vid ca 3-4 år, man kan se hanar och honor som inte är könsmogna para sig med samma kön detta kan vara en akt av dominans så väl som att de kanske "övar". Det sägs vara svårt att få ungar på dabbagamer, om man nu vill göra ett försök så föreslår jag att man försöker hitta så mycket information man kan för att inte utsätta honan för onödig äggläggning om man skall prova sig fram på egenhand utan att ta reda på information. 

Det jag hittat fram kan vara en liten vägledning. Många skriver om att man skall dvala dabbagamen för att honan skall bli fertil, det är inget måste men jag tror att om man följer artens naturliga klocka så kanske en parning blir lättare att framkalla om det är en art som dvalar i naturen, hanen kan bli lite mer intresserad. Det är vitigt att dina dabbagamer får rätt och varierande kost med vitaminer och kalk för att bygga upp ett lager och spara lite till sig själv efter äggläggningen.

Parningen går till på så sätt att hanen markerar upp sitt revir med sekret som finns vid svansroten. Sedan börjar uppvaktning till honan genom att han skakar huvudet från sida till sida och det kan följas av några "armhävningar", han går runt henne i cirklar, när hon sen är redo och tycker att han är tillräckligt snygg så får han försiktigt hålla tag i hennes hals eller sida för parning, själva akten är inte långvarig. Om honan inte är sugen på parning rullar hon över på rygg för att parningen inte skall ske. Om parningen blir lyckad kan honan visa lite aggressivitet mot hanen och det kan bli aktuellt att dela dem i olika terrarium under honans graviditet.

En plastlåda typen glasslåda kan vara en lämplig plats för honan att lägga sina ägg. Man lägger jord/sandblandning som bottenmaterial tillräckligt djupt för honan att gräva ner sina ägg. En sida rekommenderar att man klipper honans klor för att hon inte skall ha sönder äggen när hon täcker igen gropen. Efter 6 till 8 veckor efter parningen lägger hon sina ägg. Honan kan lägga ca 10-12 ägg, större honor kan lägga upp till 15 ägg. Äggen är ca 35 mm långa och ca 20 mm i diameter, skalet är skinn liknande. Om hanen är där och stör henne när hon skall lägga äggen får man ta bort honom till ett separat terrarium. När honan lagt äggen flyttas de till en inkubator som man noggrant provkört så den håller rätt temperatur som är kring 33-35 C och en fuktighet på ca 95 procent. Man kan lägga äggen i öppna lådor med 5:1 delar vermeculit och vatten i botten, och sedan torr vermeculit över detta. Äggen lägges sedan på den torra vermeculien, de skall inte vara helt nergrävda. Hur många delar vatten det skall vara är olika från sida till sida. Effekten man får om den är felaktig är att äggen kan falla in om det är för torrt eller bli angripna av mögel om det är för fuktigt. Några ägg kan bli angripna av mögel fast balansen är ok, detta kan bero på att fostret dött och inte utvecklats som det ska.

Fertila ägg har en distinkt röd cirkel som är starten till ett embryo den cirkeln ser man redan i ett tidigt stadium dåliga ägg kommer at börja lukta redan efter 3-4 dagar dessa tar man bort och kasserar. De flesta uro arters ägg kläcks efter ca 55 till 65 dagar vid temperaturen 34 C men jag ha sett att kläckning kan ske efter ca 75 till 90 dagar detta beror lite på vilken temperatur man håller, det finns även dokumenterat att ägg kläckts senare än 100 dagar. Hjälp inte ungarna ut ur äggen, den tid det tar för dem att komma ut så absorberat äggsäcken. Skulle äggsäcken inte vara helt absorberad kan man låta ungen vara kvar i en burk i kläckaren med fuktigt hushållspapper så snabbar det på sammandragningen.

Ungarna väger ca 4 gram vid kläckningen de kan leva ihop men blir de aggressiva mot varandra får man separera dem i olika terrarium. De äter redan inom 1-2 dagar och får samma mat som de vuxna. 

Alla arter lägger lie olika många ägg.

U. achantinura, 6-28 ägg

U. benti, 6-11 ägg

U. hardwickii, 5-18 ägg

U. ocellata, 11-16 ägg

U. ornata, 8-19 ägg

U. aegyptia, 17-41 ägg

 

En kollega till mig har tagit över mina ödlor och han har i dagarna (03.06.2018) lyckats fått 11 st dabbägg.

Grattis Fredrik Kråk Kalen.


© Copyright Marita L 2005-2020
Website templates