.: Salmonella

Salmonellos (Zoonos)
Zoonoser är en sjukdom som kan smittas mellan djur och människa, dom orsakas skilda typer av smittämnen som virusbakterier, svampar och parasiter. Salmonella är en känd zoonos och överförs från djur till människa men vanligen via livsmedel, och då har 80 % svenskar smittats i samband med en utlandsvistelse. I Sverige är mindre än 1 % av alla djur och livsmedel smittade med Salmonella. Salmonella är döpt efter sin upptäckare Daniel Edward Salmon (1850-1914). Salmonella är en gramnegativ stavformad bakterie som tillhör familjen Enterobacteriaceae. Infektionsdosen är oftast hög, normalt krävs upp till 100 000 bakterier för att sjukdomssymtom ska uppstå. Vad som kan vara intressant är att vid 70 grader så dör bakterien, men man kan inte gärna koka sin reptil. Ideal temperaturen för salmonella är 37 grader.


Reptiler bär ofta salmonellabakterier i sin tarmkanal. Salmonella hör till reptilernas normala bakterieflora och en reptil kan bära dem utan att själv bli sjuk. Reptilernas salmonellabakterier är oftast av en typ som inte så lätt smittar människan, och reptiler ”utsöndrar” sin salmonella vid t.ex. stress. Det finns dock en viss risk att människor som kommer i kontakt med reptiler kan bli smittade och sjuka av bakterierna. Barn är särskilt utsatta vid kontakt med framförallt vattensköldpaddor. Typiska symptom för salmonella hos människa är akut diarré, magsmärtor och feber. Om sjukdom uppstår skall läkare kontaktas för provtagning. Försök inte att behandla din reptil mot salmonella det kan bara skapa resistens och då blir det svårare att bota en smittad person.

Smittan sprids med djurets avföring och därför ska man vara noga med att tvätta händer och föremål som varit i kontakt med djuret eller terrariet. Rengör inte terrarium och/eller terrarium redskap i kök, utan använd badrum eller tvättstuga. Föremål som kommit i kontakt med djuret eller använts vid skötseln av djuret eller terrariet skall rengöras och desinficeras.

Provtagning av reptiler är inte så meningsfull eftersom utsöndringen av salmonellabakterier är oregelbunden och ett negativt prov inte betyder att reptilen är fri från salmonella. Användandet av läkemedel mot salmonellasmitta hos reptiler rekommenderas inte då det är ineffektivt och dessutom kan leda till att bakteriestammar blir resistenta. Alla reptiler skall betraktas som potentiellt smittfarliga men med rätt hantering är risken för smitta liten.

Det finns 2500 stereotyper av salmonella, över 200 typen av salmonella har blivit isolerade från reptiler dessa reptiler är vatten- havssköldpadda, landsköldpadda, ödlor, ormar och krokodiler. Alla av de här typerna av salmonella är betraktat som farliga för människan.

Inkubationstid 1–3 dygn (6 timmar till 10 dygn). Alla är i princip mottagliga, speciellt barn och äldre samt vid allmän svaghet. Smittriskperiod under den tid infektionsämnet utsöndras oavsett om personen är sjuk eller inte.

Men man får komma ihåg att reptilernas salmonellabakterier är oftast av en typ som inte så lätt smittar människan.

 © Copyright Marita L 2005-2020
Website templates