Mina andra djur

 

   

.: Hälsa

R.N.S = Runny Nose Syndrome

RNS och URTD, detta är förkortningar på luftvägssjukdomar. RNS eller som man ibland kallar det URTD (Upper respiratory tract disease) är en sjukdom som angriper övre andningsorganen näsan och dess håligheter. Infektioner i nedre andningsorganen LRTD (Lower respiratory tract disease) angriper luftstrupe och lungor. Det kan börja som en vanlig förkylning men kan sedan gå över till LRTD och lunginflammation. Sköldpaddor saknar flimmerhår och diafragma, och detta gör det svårt för sköldpaddor som drabbats av t.ex. LRTD att andas normalt, dom andas gärna då med öppen mun och får ett gurglande pipande ljud och fram benen rör sig mycket mer än normalt när sköldpaddan ligger stilla. Om symptomen till LRTD finns så sök veterinär omgående.

Isolera smittade djur. Blanda aldrig olika arter då olika arter kan ha olika bakterieflora och kan vara dödlig för någon annan art. Låt ”nya” djur gå i karantän minst 6 månader innan de släpps ner till de andra djuren. Välj rätt substrat, undvik kall dragig placering av buren. Tvätta alla skålar noggrant och tvätta händerna.
 
 
 

Klor och näbb

Klor och näbb på sköldpaddan kan ibland växa för långa, detta beror oftast på fel utfodring se över hur och med vad du matar din sköldpadda. Om klorna behövs klippas så görs det på samma sätt som med hundar och katter. Det är bra att ha något blodstillande hemma som Alunstift ifall nagels börjar blöda. Näbben kan slipas ned med en nagelfil eller ett mindre slip instrument av typen ”Dremel” om du är osäker så konsultera gärna med en kunnig veterinär.
 
 

       

Det här är Valentine en sköldpadda som blivit misskött och har bl.a. för lång näbb.


Munröta 

Munröta är väldigt vanligt att sköldpaddor har i fångenskap. Munröta eller Stomatitis som det också heter är en bakterieinfektion som sätter sig sköldpaddans mun. Det ser ut som en vit/gul/rosa ostmassa som kan lukta illa, i ett tidigt stadium så kan man behandla detta relativt enkelt genom pensling. Men har det gått långt så kanske man måste sätta in antibiotika om man skall kunna rädda djuret. Symptomen kan vara något av dessa eller allt, tjock ostliknande massa i munnen, tjockare saliv, rodnad i munslemhinnan, sköldpaddan har svårt att äta och dricka kan även drabbas av lös avföring. Rekommendationen är att kontakta veterinär för att få ett utlåtande och påbörja en behandling innan infektionen sprider sig. Munröta är mycket smittsam så har man flera sköldpaddor eller reptiler bör de också kontrolleras. 
 
Stomatitis är en sekundär infektion som uppstår av t.ex. en skada i munnen eller felaktig kost. Av erfarenhet hos andra djur så är Stomatitis jobbigt för djuren och smärtsam pga. av irriterande slemhinnor och svullnad i munnen. Efter en behandling bör man se över orsaken till munrötan så att den ej kommer tillbaka. 
 
 
 
 

Skal

Sköldpaddans skal består av levande vävnad och är mycket känsligt, borra aldrig hål i kanten av skalet för att sedan fästa ett snöre, det strider mot jordbruksverkets föreskrifter. Det är mycket smärtsamt för sköldpaddan och risk för infektioner i skalet. Använd aldrig tvål och dylikt för att tvätta skalet med, olja aldrig in skalet det kan täppa igen porerna i skalet. Man kan använda en mjuk tandborste och vatten för att få bort smuts.
 
 
 
 
         
Karapax (överskal)                                    Plastron (underskal)
 
 

Fästingar

 
Fästingar förekommer också på sköldpaddor. Använd fästingborttagare som kan köpas på apoteket. Vad kan smittas med fästingen? Det kan vara att dom får t.ex. anemi det är när det röda blodkropparna är färre än dom skall vara. Det finns också olika blodparasiter. Fästingen sätter sig gärna på sköldpaddans tunnare skinn.
 
 

Salmonellos (zoonos)

 
Zoonoser är en sjukdom som kan smittas mellan djur och människa, dom orsakas skilda typer av smittämnen som virusbakterier, svampar och parasiter. Salmonella är en känd zoonos och överförs från djur till människa men vanligen via livsmedel, och då har 80 % svenskar smittats i samband med en utlandsvistelse. I Sverige är mindre än 1 % av alla djur och livsmedel smittade med Salmonella. Salmonella är döpt efter sin upptäckare Daniel Edward Salmon (1850-1914). Salmonella är en gramnegativ stavformad bakterie som tillhör familjen Enterobacteriaceae. Infektionsdosen är oftast hög, normalt krävs upp till 100 000 bakterier för att sjukdomssymtom ska uppstå. Vad som kan vara intressant är att vid 70 grader så dör bakterien, men man kan inte gärna koka sin reptil. Ideal temperaturen för salmonella är 37 grader.


Reptiler bär ofta salmonellabakterier i sin tarmkanal. Salmonella hör till reptilernas normala bakterieflora och en reptil kan bära dem utan att själv bli sjuk. Reptilernas salmonellabakterier är oftast av en typ som inte så lätt smittar människan, och reptiler ”utsöndrar” sin salmonella vid t.ex. stress. Det finns dock en viss risk att människor som kommer i kontakt med reptiler kan bli smittade och sjuka av bakterierna. Barn är särskilt utsatta vid kontakt med framförallt vattensköldpaddor. Typiska symptom för salmonella hos människa är akut diarré, magsmärtor och feber. Om sjukdom uppstår skall läkare kontaktas för provtagning. Försök inte att behandla din reptil mot salmonella det kan bara skapa resistens och då blir det svårare att bota en smittad person.

Smittan sprids med djurets avföring och därför ska man vara noga med att tvätta händer och föremål som varit i kontakt med djuret eller terrariet. Rengör inte terrarium och/eller terrarium redskap i kök, utan använd badrum eller tvättstuga. Föremål som kommit i kontakt med djuret eller använts vid skötseln av djuret eller terrariet skall rengöras och desinficeras.

Provtagning av reptiler är inte så meningsfull eftersom utsöndringen av salmonellabakterier är oregelbunden och ett negativt prov inte betyder att reptilen är fri från salmonella. Användandet av läkemedel mot salmonellasmitta hos reptiler rekommenderas inte då det är ineffektivt och dessutom kan leda till att bakteriestammar blir resistenta. Alla reptiler skall betraktas som potentiellt smittfarliga men med rätt hantering är risken för smitta liten.

Det finns 2500 stereotyper av salmonella, över 200 typen av salmonella har blivit isolerade från reptiler dessa reptiler är vatten- havssköldpadda, landsköldpadda, ödlor, ormar och krokodiler. Alla av de här typerna av salmonella är betraktat som farliga för människan.

Inkubationstid 1–3 dygn (6 timmar till 10 dygn). Alla är i princip mottagliga, speciellt barn och äldre samt vid allmän svaghet. Smittriskperiod under den tid infektionsämnet utsöndras oavsett om personen är sjuk eller inte.

Men man får komma ihåg att reptilernas salmonellabakterier är oftast av en typ som inte så lätt smittar människan.
 
         
Bilderna visar olika salmonellabakterier som man har färgat.

Avföring

Det är bra att hålla ett öga på sköldpaddans avföring. Det kan berätta mycket om hur sköldpaddan mår.
 
 
 
 
Ryska stäppsköldpaddan verkar generellt ha lite sjukdomar, det verkar som om de sjukdomar den får beror på handhavande av ägaren. Det problem som då ofta uppstår är övergödning dåligt med vitaminer, kalk, UV-B eller rent av produkter som inte håller måttet och okunskap. Eftersom den kommer från områden då det period vis inte finns mat så äter dom när det finns och i fångenskap har dom naturligtvis kvar denna instinkt.

Och sedan ser vi terrarier och lådor som inte passar alls för ryska landsköldpaddor och dess vegetation, man använder t.ex. glasterrarier (varför man bör undvika det har vi redan gått igenom) i terrariet finns allt mellan tidningspapper till reptilbark. Material som flis torkar ut, akvariegrus äter gärna sköldpaddan och då kan det bli risk för förstoppning och dessa underlag håller inte tillräckligt bra fuktighet. Reptilbark och sand blir för torrt och kan ge irriterande ögon, jag har också sett en missfärgning i sköldpaddans hud vid användning av reptilbark. Tidningspapper ätes också gärna upp inte bra med trycksvärtan och underlaget blir för hårt för sköldpaddans leder. Det som man nu har kommit fram till som skall vara det optimala underlaget för ryssar är jord/sand 50/50.
 
Finns det hund i familjen, se då till att din sköldpadda har en säker plats. Hundbett hör till de vanliga bland hund/sköldpadda. Lämna aldrig din sköldpadda med hund utan uppsikt.


Vid symtom som du bör kontakta en veterinär.


1. Pipande ljud vid andning och sköldpaddan kan även andas med öppen mun och /eller bubblor från näsan.
2. Igensvullna ögon.
3. Gnider sina ben konstant mot ögonen, öronen.
4. Viktminskning, mask i avföringen.
5. Skador i skalet. Rött blodaktigt i skalet. Mjukt skal.
6. Insjunkna ögon vätskebrist. Kan räcka med att bada sköldpaddan 30 minuter i ljummet vatten.
7. Infektioner i huden. Sår som inte vill läka.
8. Svullna öron.
9. Allmänt hängig (skall då inte förknippas med deras nedladdnings tid på hösten då dom blir lite mindre aktiva).
10. Matvägran.
11. Blek i munnen.


Sköldpaddors urin inne håller urinsyra, denna urinsyra ska vara vitaktig och lite ost liknande då är den normal om den är rosa eller grå och luktar illa så kan det betyda på en infektion. Njursten kan också orsaka problem en syn att veta om din sköldpadda har njursten är om den har svårt att använda bakbenen/benet eller haltar så kan det bero på njursten. Njursten orsakas av fel kost. Glöm inte att avmaska din sköldpadda regelbundet kontakta veterinär för mer information om dosering och preparat.

Iaktta din sköldpadda så lär du dig se när den inte mår bra.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delar av information & bilder på denna sida är hämtad med tillstånd av SMI. Ingela Bengtsson.

 
 
© Copyright Marita L 2003-2020
Website templates