.: Dvala

Man vet att den europeiska igelkotten sover dvala detta har man studerat men det finns inte mycket näst inpå ingen fakta alls på hur den Afrikanska pygméigelkotten gör. Forskning på detta område har gett mer frågor än svar, men det är helt klart att alla igelkottsarter dvalar på ett eller annat sätt. Man får komma ihåg för att göra dessa undersökningar så har man fått ta igelkottarna till ett mer kontrollerade former så undersökningen är svår att göra i det vilda. Detta är långt från det idealiska sättet att studera igelkotten på, men man har i alla fall fått lite information. Igelkottar går i dvala när det finns för lite mat eller ingen mat alls eller om temperaturen sjunker. Kroppstemperaturen hos en europeisk igelkott är 35,5 grader andningen är 58 andetag i minuten puls 265 slag i minuten. Under dvalning faller kroppstemperaturen till 6-15,5 grader andningen till 13 andetag per minut och pulsen till 62 slag per minut. 

Under dvalningen så är igelkotten fortfarande känslig för ljud och känsel kring huvudet men är så slö att den inte kan reagera med en attack. Blodkropparna och sockernivån är låg under dvalning. Men eftersom fakta om den Afrikanska pygméigelkotten är så dålig så låt den inte dvala, den kan försöka göra det om temperaturen blir för låg justera genast detta, en dvala för denna art kan vara livshotande eftersom kunskapen är så dålig. Uppfödare i andra länder dvalar inte heller sina igelkottar pga. detta.

 

Den Afrikanska Pygméigelkotten dvalar under perioder då det är varmt och lite med mat.


© Copyright Marita Lindqvist 2004-2020
Website templates