.: Terrariet

Förberedelsen

Du skall alltid förbereda terrariet innan du köper hem ett djur, man måste provköra så temperaturer och fuktighet är rätt, se så placering av växter, grenar är ok, allt för att senare inte störa ett redan stressat djur utan låta den vara ifred.

När du vet vilken art du skall ha vet du också hur stor den blir eller är. Efter det skall du bygga/köpa en lämplig storlek på terrariet. 

Terrarie val

Det finns olika terrarier man kan använda t.ex. glas-, trä- och nätterrarium. Alla har fördelar och nackdelar. Glasterrarium som är väldigt snyggt kanske inte alltid är det lämpligaste för kameleonter de har fler sidor där kameleonten kan känna sig otrygg eftersom de är glas, en del menar också att de kan se sin egen spegelbild och blir stressade av att de tror att det finns rivaler i närheten. Det kan också vara svårt att få en bra ventilation, ska man bygga ett så är glas både tungt och dyrt. Det som är positivt är att det är lättstädat och tar inte skada av att man sprayar vatten. Träterrarium har tre sidor av trä och en glas- eller nätdörr. Bra för att kameleonten känner sig trygg, billig att bygga, lätt att lägga till ventilationshål om man behöver flera, lätt att fästa klätterpinnar men beroende på vilket virke man har valt så kan de vara kan vara att de inte tål vatten på samma sätt som glas. 

Storleken på terrariet för en vuxen kameleont som Yemenkameleonten är minst 100x60x60 ibland rekommenderar man att starta med ett mindre terrarium till juvenil av den anledningen att de har svårt att hitta maten i ett stort terrarium, men min åsikt är lite av den att ska man mata djuret med mat i en skål, så hänger man skålen där man ser att kameleonter är ofta i närheten av en värmekälla t.ex. och man har den på samma ställe, då lär sig kameleonten att där finns maten. Skålen får inte vara genomskinlig då kan de bli så att kameleonten skjuter på sidan av burken för att den inte förstår att titta i burken, på detta sätt kan den skada tungan. Alla matar inte från en skål en del föredrar att ha foderdjuren löst i terrariet så kameleonten kan jaga sin mat, fast då tycker jag det är svårt att hålla koll på hur många foderdjur det finns kvar.

Nätburar kan vara ett trevigt val själv är jag lite skeptisk när man bor i dessa bräddgrader att hålla direkt kalla drag borta och att få upp rätt fuktighet och temperaturen. Men kan kanske vara ett bra alternativ att ha ute på sommaren.

Fuktigheten bör ligga kring 50-55 % den blir något förhöjd när man sprayar.

Inredningen

Man kan välja att bygga en bakgrund eller ha korkskivor som bakgrund, skall man ha maten springande löst i terrariet så kan ju syrsor och kackerlackor klättra på bakgrunden och kameleonten kommer åt dem. Ska väggarna målas så tänk på vilken färg du väljer. Välj en blek färg så som ljusgrönt mörka färger absorberar ljus och får många kameleont arter att inte trivas, mörka färger känns inte naturligt för kameleonter, speciellt för ungar har man sett att om man låter dem växa upp med mörk bakgrund får de en mörkare färg som vuxna vissa färger faller bort helt på dessa djur. 

Massor med grenar och växter är ett måste när man har kameleont för att kunna ta sig fram och möjligheten att gömma sig. Man kan använda sig av sidenväxter eller riktiga, fördelen med riktiga växter är att de hjälper till att hålla bra balans på fuktigheten, de växter man kan använda är t.ex. Benjaminfikus, hibiskus, Paraplyaralia, Bambufikus, Dracaena, Orkidéer. Jag har tagit grenar från naturen som jag kört i mikron annars är att rekommendera att köpa grenar el t.ex. lianer på expon. Grenar får inte placeras för långt ifrån varandra och ha gärna olika tjocklekar på grenarna.  

Bottensubstrat

Jag tycker att ha bark eller liknande är överlödigt, gör denna del av terrariet lättskött med att använda tidningar som bottenmaterial. Lätt att byta och inget som kameleonten kan få i sig med risk för förstoppning.

Temperatur & Uv-ljus

Placeringen av spotlight är också viktig, man måste se till så de sitter på ett sånt sätt att inte kameleonten kan komma åt dem och bränna sig. På solplatsen så är 30 grader en bra temperatur och eftersom terrariet är högre än brett så får man dom automatiskt svalare nertill dig djuret kan gå om de vill svalka sig. Den svalare delen bör ligga på ca 24 grader, nattemperaturen går ner till det man har som nattemperatur inomhus. 

Uv-ljus är ett måste för att kameleonten skall kunna tillgodo se sig vitamin D3. Naturlig sol innehåller UV-B strålning och det är vad som krävs för att vitamin D3 ska tas upp av kroppen och i sin tur påverka kalciumupptaget. Utan UV-B så kan inte kalcium bygga upp benstrukturen man måste ha UV-B belysning som bör stå på minst 12-14 timmar/dag. Låt lamporna vara släckta till natten. Utan ultraviolett ljus kan ödlan få skador i skelettvävnaden. Man tror också att ljuset har en psykologisk verkan på djurets beteende. På marknaden finns en uppsjö av olika lampor det är bra att läsa på vilken sort man ska ha det kommer ständigt nya rön och i affären vet man inte alltid vad som är bäst. 
 
Lysrör rekommenderas att bytas ut var 6:e månad då deras verkan har minskat. Bra lysrör är t.ex. Reptisun 5,0, Reptiglo 8%. Och tänk på placeringen av UV-ljuset, placera det inte för högt upp, lysrör bör placeras på en höjd av 20-30 cm. Kombinera gärna UV-lysrör med ett dagsljusrör (6500 K från Biltema 16-20 kr). Det finns också på marknaden UV/värmelampa med skruvsockel där hållbarheten är mycket längre än rören därav ett dyrare pris. Dessa lampor har kombinerat värme, UVA och UVB. En sån lampa som rekommenderas är t.ex. Zoomed Powesun som finns i 100 & 160 watt, eller Mega-Ray. Zoomed Powersun har en hållbarhet på ca 2 år utan att uv avtar på samma sätt som lysrör gör. Dessa lampor placeras på en höjd så temperaturen blir lämplig för den art man har. Kombinera då gärna med ett dagsljusrör (6500 K) så att man får mer ljus. Tänk på att inte UV strålning inte har samma verkan genom glas. Den bästa UV tillskottet är dock vår egen sol så utevistelse så mycket som möjligt sommartid.

VARNING: Alla elektriska installationer som används till ödlorna bör vara helt säkra och de ska vara skyddade med säkringar och strömbrytare eller jordfelsbrytare. Jag rekommenderar att ni anlitar en yrkesman för råd när det gäller alla elektriska installationer.

 

UV Guide

Se till att du har en digital termometer och en hygrometer så du kan regelbundet kontrollera temperaturen och fuktigheten i terrariet.

 


© Copyright Marita L 2006-2020
Website templates