.: Sjukdomar

Stress

Stress kan skapa sjukdomar och sjukdomar kan skapa stress. Det du kan göra för att undvika stress är att ge den en stressfri miljö och genom att lära sig hur ett stressat djur ser ut. Ta alla tecken på stress på allvar och se vad som kan ha stressat djuret och rätta till det om det är i miljön eller om det är hälsan. 

Tecken på stress eller sjukdom:

 • Kroppsfärgen; mycket mörk eller ljus tillfällig färgskiftning är normalt, men när de mörka/ljusa färgen är långvarig kan det bero på stress eller sjukdom

 • Nedsatt aktivitet, slöhet 

 • Går fram och tillbaks, hög aktivitet 

 • Gnuggning, klåda (bortsett under ömsning)

 • Onormal andning

 • Tydliga tecken på sjukdom

 • Ökad aggression

 • Stängda ögon

 • Mindre eller ingen aptit

 • Mager

 • Generellt ändrat beteende

 • Svårigheter att ömsa

 

Vanliga orsaker till stress:

 • Opassande terrarium, inte tillräckligt med utrymme

 • Överdriven eller fel hantering

 • Fuktigheten för hög eller låg

 • Dålig hygien i terrariet

 • För varmt/kallt 

 • Inte tillräckligt med gömställen

 • Andra djur synliga för kameleonten

 • Hålls med andra djur

 • Uttorkning

 • Olämlämplig mat

 • Parasiter

 • Sjukdom

 

MBD - Metabolic bone disease

MBD är något som uppstår när inte kameleonten kropp upptar kalcium på rätt sätt. Otillräckligt kalciumupptag kan bero på dåligt med UVB eller/och undernäring. Undernäring kan de drabbas av dålig kost oftast utan vitamin och kalksupplement. Mat med dåligt Kalcium- och fosforförhållande. Det bästa sättet att se om ditt djur är i riskzon för MDB är att se på historiken över vilken kost den har fått sista tiden. 

Reptiler som utvecklar MBD kan få darrningar eller ryckningar, och har ofta svagt och bräckligt skelett, svullnader ofta kring leder och runt benen, sekundär infektion som stomatitis, problem med tungan. 

Det första man bör göra om man misstänker MBD är att kontakta en kunnig reptil veterinär. Och se till att ha korrekt UVB, rätt föda, kalcium och vitaminer.

Parasiter

Parasiter är mycket vanligt hos vilda djur. Men hos djur i fångenskap minimerar man risken men de kan också få parasiter. Det är svårt att se om ens djur har drabbats av parasiter ofta ser man dem inte med blotta ögat utan man måste ta djuret till en veterinär där man kan se under ett mikroskop. Symtomen kan vara minskad matlust, insjukna ögon, ökad matlust men ingen viktökning, viktminskning dessa symptomer kan bero på annat. 

Uttorkning 

Det kan för vissa djur ta upp till 5 minuter innan de får drick reflex, antingen får man spruta lite längre tills man ser att den börjat dricka eller så ser man till att man har duschat så pass mycket att det inte hinner dunsta på minst 5 minuter. Hur ser man då att kameleonten ev. kan vara uttorkad. De får insjunka ögon om man tittar på urinen (det vita som kommer med avföringen) eller de man kallar urinsyra så skall den vara vit inte orange, rosafärgad eller gul. Prova att ge den vatten genom att mata den med vatten via en smal slang eller en pipett, det brukar gå att få tag på engångspipetter på apoteket. Se över hur du "vattnar" din kameleont så man tar bort problemet. Man kan se på avföringen om en kameleont är uttorkad eller ej, de vita (urinsyra) ska vara vit inte gul, orange eller rosa.

Hudinfektioner

När kan detta uppstå? t.ex. om kameleonten på något vis har skadat huden, eller om man har för hög luftfuktighet och djuret får svampinfektioner. 

Andningsinfektion 

Låg temperatur och hög fuktighet kan lätt orsaka olika andningsinfektioner likaså stress och dålig hållning av kameleonten. När kameleonten andas om den har fått infektion så kan man höra ett pipande ljud eller att man ser dem andas med öppen mun, det kan bubbla ur näsan på dem också. Detta är inget man bör laborera med själv här utan ta den genast till en reptilkunnig veterinär. Och fråga dig själv varför den är sjuk har du kontroll på fuktigheten och temperaturen. Hur ser det ut med stressfaktorn kan den vara stressad.

Skadad svans eller fötter

Jag tycker att om man ser att kameleonten har skadat sin fot eller svans att man tar den till en veterinär så att man kan sätta in hjälp så fort som möjligt för att undvika att skada förvärras genom att man avvaktar.

Munröta

Munröta eller Stomatitis som det också heter är en bakterieinfektion som sätter sig kameleontens mun. Det ser ut som en vit/gul/rosa ostmassa som kan lukta illa, i ett tidigt stadium så kan man behandla detta relativt enkelt genom pensling. Men har det gått långt så kanske man måste sätta in antibiotika om man skall kunna rädda djuret. Symptomen kan vara något av dessa eller allt, tjock ostliknande massa i munnen, tjockare saliv, rodnad i munslemhinnan, kameleonten har svårt att äta och dricka kan även drabbas av lös avföring. Rekommendationen är att kontakta veterinär för att få ett utlåtande och påbörja en behandling innan infektionen sprider sig. Munröta är mycket smittsam så har man flera reptiler bör tvätta händerna och inte använda samma verktyg för olika djuren. 
Stomatitis är en sekundär infektion som uppstår av t.ex. en skada i munnen eller felaktig kost. Av erfarenhet hos andra djur så är Stomatitis jobbigt för djuren och smärtsam pga. av irriterande slemhinnor och svullnad i munnen. Efter en behandling bör man se över orsaken till munrötan så att den ej kommer tillbaka.

Bokföring

För att säkerställa att ditt djur äter och mår bra så kan du hålla bokföring. Genom att väga ditt djur kanske varannan vecka eller en gång i månaden så kan du upptäcka om djuret minskar i vikt. Man kan också bokföra hur mycket mat man ger vilken sorts mat och när man pudrat med kalk eller vitaminer. Bokför när uv-belysningen har eller ska bytas m.m. 

© Copyright Marita L 2006-2020
Website templates