Mina andra djur

 

   

.: Sköldpaddans sinnen och beteende

Hörsel

Sköldpaddans öron är placerade på varsin sida av huvudet och är täckt med ett större fjäll. Om man ställer sköldpaddan bakom en skärm så att den inte kan se dig och motvind om du gör denna test ute och för oväsen så kommer inte sköldpaddan reagera alls på ljudet. Man tror att dom mer eller mindre är döva. Många ägare talar om sköldpaddor som kommer när man ropar på dem, och ja det gör dom men i själva verket är det synen och luktsinnet dom använder då. Om man provar att göra en "Innkallelse" utan att använda rösten gör samma rörelser som du gör när du ropar på den så kommer du se att den kommer till fast du inte använt rösten. Vissa undersökningar har visat att sköldpaddan kan höra långa frekvenser. Man har sett dem reagera på fotsteg men man vet inte om det är hörseln, känseln som gör att dom reagerar på detta.
 
 

 

Syn

 
Eftersom sköldpaddans ögon är placerade på var sida om huvudet ger det sköldpaddan ett fält på 300 grader att se, så det är svårt att smyga sig på en vaken sköldpadda. Framåt är det lite svårare för sköldpaddan att se man kan ibland se att vissa sköldpaddor missar lite sin mat. Deras syn är mycket känslig för rörelser men inte så känslig för färger. Står man stilla så kommer man i sköldpaddans ögon smälta in i bakgrunden och bli ett med omgivningen.
 

Lukt

 
Sköldpaddans värld är omringad av dofter och det kanske är svårt för oss att föreställa sig hur den skulle kunna se ut. En sköldpadda som "nosar" kan se ut på följande sätt, den stannar upp och sträcker på frambenen så att den lyfter främre delen av kroppen, sträcker ut sin hals så långt den kan och drar in luft som sedan förs över sköldpaddans lukt organ därefter har sköldpaddan fått sig en "bild" på hur omgivningen ser ut.
Tester har gjorts med blinda sköldpaddor och de kan hur lätt som helst urskilja ätbart foder från icke ätbart. Man har också sett att gravida honor kan hitta det perfekta boet med den rätta temperaturen med enbart sitt luktsinne. Detta betyder att sköldpaddor kan göra så mycket mer än vi människor med sitt luktsinne. En sköldpadda kan "se" en människa andra sköldpaddor eller djur med sitt luktsinne fast det är vindstilla igenom en ogenomskinlig skärm och kan även känna igen dom som enskilda individer. Detta är väldigt viktigt för en sköldpadda för att kunna veta om det är säkert att komma fram från ett gömställe så att inget rovdjur ligger och lurar. Det kan också vara till användning att ha ett bra luktsinne så man kan följa andra sköldpaddor för att hitta mat, gömställen, hona att para sig med eller solplatser.
 

Känsel

 
Man skulle kunna tro att för att sköldpaddan har hårt skal så känner den inget. Detta är inte helt sant. Skulle man t.ex. ge en spruta så skulle den rycka till precis som vi människor. Och skulle de inte ha känsel i skalet så skulle de slå i varandra ideligen vid sina dagliga aktiviteter. Men bara för att de inte kan göra ljud ifrån sig om de skadar titt skal betyder inte att det gör ont. I skalet finns både blodkärl och nerver så en beröring på skalet känner sköldpaddan.
 

Balans

 
Detta är ett viktigt sinne för sköldpaddan inte bara för att den skall kunna gå effektivt utan också för att den skall kunna gräva i rätt riktning för hibernering när dom andra sinnena inte kan användas. Om man håller en sköldpadda med ansiktet mot dig och gunga den försiktigt från sida till sida så kommer köldpaddan att ändra sitt huvud så att den hela tiden ser horisontellt. Ser man sköldpaddor klättra i berg så kan man förstå varför detta skulle vara så viktigt med balansen från sida till sida.
 

Beteende

Sköldpaddor är medvetna om sitt territorium, deras instinkt är att bevaka sitt territorium och tvingar andra sköldpaddor att lämna det om dom inkräktar. 

I det fria vill en frisk sköldpadda undersöka sitt territorium på mat, gömställen och solplatser. Denna utforskning kan ta en sköldpadda upp till ett år. Det blir en härva av olika dofter och minnen av platser. Så detta kan bli problem för sköldpaddor i fångenskap, för det första så kan det bli ett bakslag för sköldpaddan om det blir flyttade till olika platser vid t.ex. semestrar, att den skall med till landet eller om någon granne ska ha den hos sig. Och för det andra när den väl hittar i sin miljö så blir den väldigt fäst vid olika platser. Kommer det en nykomling till terrariet så kommer den sköldpaddan som bor där se till att nykomlingen kommer att känna sig ovälkommen i början. Det brukar synar att den nya blir knuffad, biten, jagad. Hanar har denna instinkt mer än honor, dom försvara sitt territorium mer än honor dom behöver sin plats. Om en hane får besök i sitt territorium så kommer han att bita inkräktaren i nacken, benen och knuffa på denne om inkräktaren flyr är allt väl men om inkräktaren bara drar in huvudet och benen kommer denne att bli förödmjukad med att hanen klättrar upp på dennes skal. Detta kan vara det beteende man ser hos vissa sköldpaddor i fångenskap att dom "sover" på skalet av en annan sköldpadda. Detta beteende finns även hos honorna fast inte lika vanligt och man ser det som att honorna parar sig med andra som ägare har man då kanske trott att den hona man har är en hane eller så är den "gay". 

I ostörda kolonier av Medelhavsköldpaddor har man sett ca 80 djur på en hektar. I fångenskap har man kanske det trängre om man har flera djur det påverkar sköldpaddornas beteende, då blir hierarkin desto viktigare. Starka och friska djur ligger högst i hierarkin, det är dom som först väljer solplats som först ska ha mat och den starkaste friskaste honan blir alltid först parad. Man har också sett att om man fyller på med ny jord så går inte sköldpaddor med lägre rang till den nya jorden förens den sköldpaddan med högsta rang varit där.

I det vilda när pojke möter flicka så är det först uppgift att jaga bort inkräktaren från sitt territorium, men könsmogna honor lämna efter sig en doft som hanen reagerar på och hans beteende ändras till att vilja para sig, lyckas parningen försvinner honan från området och doften med henne. I fångenskap så är området oftast för litet och doften efter honan ligger kvar i luften vilket gör att hanen kommer inte låta honan vara ifred utan vill para sig, detta kan bli följden av att han inte låter henne äta och vila och har inte själv tid för detta, beteendet blir inte normalt hanen får inte tid till sin mat och förlorar vikt, honan får inte vara ifred och sola och äta blir tillslut utmattad. 

Beteendet med uppvaktning av en hona kan vara liknande som att försvara sitt område men då är bitandet på allvar och det kan bli riktiga sår ofta så sker betten mot huvudet om det rör sig om att försvara ett område. 

Det finns olika beteenden mot hanar, honor, gravida honor, ungar och mot sjuka, friska djur

Hanar: Friska hanar är mycket mer aggressiva och då är det aktuellt med en egen låda till en sådan hane.

Honor och ungar: Tillskillnad från hanar så kan honor och ungar vara i större grupper. Dom accepterar att dela med sig och gör sitt och bryr sig inte om varandra. Bråk brukar det oftast bara bli om det är en nykoling som kanske är sjuk. I det vilda så brukar ungar direkt efter kläckning bege sig ut på jakt efter mat solplats och en plats att hibernera.

Delar av informationen är hämtat ur boken Mediterranean tortoises"


© Copyright Marita L 2003-2020
 

Website templates